Reklamační řád

Reklamace

– Před zahájením procesu reklamace nás prosím informujte o zjištěném nedostatku na
info@mazimo.com
– V odpovědi na váš email vám zašleme reklamační formulář a popíšeme, jak postupovat a kam
reklamaci zaslat.
– Reklamace musí být vždy přijata písemně, proto prosím vždy pečlivě vyplňujte reklamační formulář
a uveďte na sebe kontakt.
– Reklamace musí být vždy uplatněna bezprostředně po vzniku závady. Na pozdní reklamace
nebude brán zřetel.
– Vadu podrobně písemně popište do reklamačního protokolu a pokud je to možné, v balíku viditelně
vadu označte.
– Zboží vraťte pokud možno v původním nepoškozeném obalu (závada obalu není úměrné poškození
v důsledku rozbalení) nebo jinak vhodně zabalené tak, aby nemohlo dojít během přepravy k jeho
poškození.
– Zboží vraťte kompletní, včetně příslušenství, návodu apod. a s dokladem o koupi (faktura), který
slouží zároveň i jako záruční list.
– Zboží zašlete ​pouze ​na adresu Mazimo, Gen. Svobody 41/12, 787 01 Šumperk
– Zboží neposílejte na dobírku, zásilku doporučujeme pojistit.
– Reklamace vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů. O
vyřízení reklamace vás budeme informovat prostřednictvím emailu nebo telefonu.
– Tato lhůta se počítá od prvního následujícího dne po přijetí kompletní zásilky pro reklamaci, která
musí obsahovat reklamované zboží, doklad o koupi, správně vyplněný a podepsaný reklamační
formulář a příp. příslušenství ke zboží.
– Běh lhůty pro vyřízení reklamace může být pozastaven a to v případě, neobdržíme-li veškeré
podklady pro vyřízení reklamace (části zboží, dokumenty apod.). Lhůta je od tohoto data
pozastavena až do dodání vyžádaných dokumentů.